KnasterKOPF
En français

English Edition

Deutsche AusgabeNo. 20/2009 (in German)

No. 19/2007 (in German)

No. 18/2005

No. 17/2004

No. 16/2003

No. 15/2002

No. 14/2001

No. 13/2000

No. 12/1999

No. 11/1998

No. 10/1997

No. 9/1997

No. 8/1996

No. 7/1995

No. 6/1992

No. 5/1991

No. 4/1991

No. 3/1990

No. 2/1990

No. 1/1989De registerband op KnasterKOPF

In november 2001 is het register op de nummers 1/1989 tot 10/1997 van "KnasterKOPF - Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen" verschenen.
Daarmee is een door de lezers van KnasterKOPF en de uitgever reeds lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling gegaan.
Opgenomen zijn:
Nummer 1/1989
Nummer 2 en 3/1990
Nummer 4 en 5/1991
Nummer 6/1992
Nummer 7/1995
Nummer 8/1996
Nummer 9 en 10/1997.

Door het zeer breed genomen bestek voor het opnemen van verwijzingen is deze band veel omvattender dan van een register normalerwijze verwacht kan worden. Behalve de tekst zijn ook verschillende verwijzingen, recensies, nieuw verschenen literatuur, noten, teksten van afbeeldingen c.q. catalogi van vondsten uitgewerkt.
Bij het gebruik zult u snel merken dat wij u met de speciale registers een extra service bieden die het gericht zoeken naar informatie vergemakkelijkt en mogelijkheden oplevert om te zoeken die anders niet voorhanden waren.

  De registerband op KnasterKOPF

De gebruikelijke registers van auteurs van de verschillende bijdragen, het register van artikelen en verwijzingen en van de recensies wordt gevolgd door her register van personennamen en instituties. In deze laatste zijn personen door de opgave van hun beroep of door de context van hun vermelding nader aangeduid. Als eerste speciaal register is uit het register van personennamen een lijst van pijpenmakers gedestilleerd waarbij ook een plaatsaanduiding (woon- of werkplaats) toegevoegd is.
Het plaatsnamenregister omvat alle voorkomende namen van plaatsen alsmede rivieren en andere geografische en topografische aanduidingen. Als deelregisters zijn twee lijsten opgesteld, van de productieplaatsen van kleipijpen en van figuren van pijpenklei. Voorts geven twee verdere registers alle vindplaatsen van kleipijpen en van figuren van pijpenklei zodat het gemakkelijk op te zoeken is waar welke vondsten gedaan zijn. Naast de productie- en vindplaatsen van kleipijpen zijn tenslotte de vondsten naar herkomst in een register opgenomen: waar de voorgaande registers aangeven dat in stad A pijpen gemaakt zijn en dat in plaats B pijpen gevonden zijn, zo maakt het register van kleipijpen naar productieplaats het mogelijk het object zelf te bepalen naar productieplaats.
Het merkenregister is ingedeeld naar merken bestaande uit letters, cijfers en afbeeldingen. Het register van teksten op kleipijpen onderscheidt teksten op stelen en teksten op de kop van de pijp.
Een omvangrijk deel van de band wordt ingenomen door het register van zaken dat de nummers 1 tot 10 van KnasterKOPF inhoudelijk ontsluit.

Het register op A4 formaat heeft een omvang van 76 bladzijden en is voor de prijs van 1,00 Euro (+ porto) alleen direct te bestellen:
Verlag Beier & Beran

Archäologische Fachliteratur
Thomas-Müntzer-Str. 103
08134 Langenweißbach
Tel.: +49 (0)3 76 03 / 36 88
Fax: +49 (0)3 76 03 / 36 90
E-Mail: VerlagBeier@aol.com

 
   

Home
KnasterKOPF
Werkgroep
 
Sitemap
Contact
Impressum

Letzte Aktualisierung: 28.11.2013