KnasterKOPF
En franšais

English Edition

Deutsche AusgabeNo. 20/2009 (in German)

No. 19/2007 (in German)

No. 18/2005

No. 17/2004

No. 16/2003

No. 15/2002

No. 14/2001

No. 13/2000

No. 12/1999

No. 11/1998

No. 10/1997

No. 9/1997

No. 8/1996

No. 7/1995

No. 6/1992

No. 5/1991

No. 4/1991

No. 3/1990

No. 2/1990

No. 1/1989
Bij bijna elke opgraving in een stadskern worden ze gevonden, in vele verzamelingen zijn ze vertegenwoordigd: tabakspijpen gemaakt van klei! Bij nadere beschouwing vertellen zij met hun versieringen en stempels veel over hun herkomst, de politieke situatie, vervalsingen en handelscri-minaliteit van destijds. Vaak kan men deze dagelijkse gebruiksgoederen van de 17e t/m 20e eeuw op enkele jaren precies dateren, reden waarom de kleipijp voor de "nieuwe tijd"-archeologen een gidsfossiel is geworden, waarmee zij de bij de pijpen gevonden voorwerpen beter kunnen dateren. Daarenboven is de kleipijp een belangrijk interdisciplinair knooppunt tussen de vakgebieden volkenkunde, archeologie, cultuurge-schiedenis en geschiedenis van het handwerk en de genotsmiddelen.
Aan deze belangrijke vondsten voor de "nieuwe tijd"-archeologen besteedt KnasterKOPF als enig duitstalig archeologisch vaktijdschrift, aandacht. In elke uitgave vindt u berichten over onderzoeken, worden recente vondsten uit het duitse taal-gebied vermeld en wordt de lezer gewezen op nieuwe literatuur rond het thema kleipijpen. KnasterKOPF richt zich vooral op de kleipijpen, maar besteedt ook aandacht aan andere velden binnen het historische tabaksgebruik zoals porseleinen of meerschuimpijpen en de algemene geschiedenis van de tabak. KnasterKOPF fungeert als wetenschappelijk forum voor zowel specialisten als ge´nteresseerde leken en verzamelaars.
KnasterKOPF is nauw verbonden aan de "Arbeitskreises zur Erforschung der Tonpfeifen" en verschijnt doorgaans op de jaarlijkse bijeenkomst van deze werkgroep in april/mei. Het bericht over deze bijeenkomsten en het werk van vergelijkbare onderzoeksverenigingen in andere Europese landen. Samenvattingen van de belangrijkste artikelen in de Engelse, Nederlandse en Franse taal maken het mogelijk dat het tijdschrift in heel Europa kan worden gelezen.
KnasterKOPF wordt uitgegeven in opdracht van het Hamburgse Museum voor Archeologie en de geschiedenis van Harburg - het Helms museum te Hamburg, Nadere informatie over KnasterKOPF, waaronder de samenvattingen van de artikelen in alle tot nu toe verschenen uitgaven, vindt u op internet www.knasterkopf.de.

Een woord pro domo
Web 


Kontakt

Dr. Gerald Volker Grimm


 
   

Home
KnasterKOPF
Werkgroep
 
Sitemap
Contact
Impressum

Letzte Aktualisierung: 28.11.2013