Home
En français

English Edition

Deutsche AusgabeKleipijpen als onderzoeksobject


Opgave en doelen

Resultaten

Catalogiseren

Richtlijnen voor het tekenen

Internationale Terminologie

Publicaties

Bijeenkomsten

Web

Contact
 

Rapport van de 17de zitting van het Arbeitskreis Tonpfeifen
gehouden van 2 Mei tot 4 Mei 2003 in Heidelberg

Drucken

De leden van het Arbeitskreis Tonpfeifen hadden hun jaarlijkse meeting van 2 Mei tot 4 Mei 2003 in Heidelberg. De uitnodiging, dit jaar, was gelanceerd door Renate Ludwig, van de sectie Archeologie van het Kurpfaelzisches Museum Heidelberg, in samenwerking met het Deutsche Apothekenmuseum. Door de participatie van 45 leden van zeven landen (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland, Frankrijk, Polen en Zweden), was de vergadering de belangrijkste en de meest internationale sinds de stichting van de werkgroep in 1989. De ontwikkeling van de internationale contacten met de onderzoekers van andere landen, door de verwezenlijking van de viertalige website (www.knasterkopf.de) bevorderd, werd in het bijzonder benadrukt door deze vergadering.
Aldus, voor het eerst, namen verscheidene leden van de Internationale Academie van de Pijp deel. Mevr. Katarzyna Meyza vertegenwoordigde het Historische Museum van Warshau, Arne Åkerhagen, uit Zweden, bracht de begroeting van het Museum van de Tabak en de Solfertjes van Gubbhyllan, met een mededeling over een Zweedse zaailing van tabak.

Begutachtung von Pfeifen


Als de vorige jaren, degene die eerst arriveerden genoten een gezamenlijk diner, op de avond van 1 Mei, waarin ontdekkingen werden voorgesteld en met animatie onderzocht.
Vrijdag, 2 Mei, werd de vergadering geopend door Frieder Hepp, de directeur van het Kurpfaelzisches Museum, en Mevr. Ludwig. Martin Kuegler, van Goerlitz, heette in naam van de werkgroep welkom en stelde het nummer 16 van KnasterKOPF voor, een revue die gespecialiseerd is in de kleipijpen en in de geschiedenis van tabak, en die, met 208 pagina's, het grootste volume tot nu toe bereikte, het voordelige werk van zijn leden bewijzend. Het is bijzonder toegewijd aan het onderzoek van kleipijpen in Saksen en geeft ruime verslagen over de presentaties van vorig jaar in Grimma (1).

Het programma werd geopend door Marita Pesenecker met vele indrukwekkende en bewegende beelden van de catastrofale vloed van Grimma, in Augustus 2002. Dit 'getijde van de eeuw' die weinig na de 16de zitting voorkwam (2), verwoestte de plaats van vergadering en vernietigde voor altijd het belangrijkste deel van de bibliotheek. De werkgroep had een zeer efficiënte vraag naar hulp gelanceerd. M. Pesenecker dankte hartelijk iedereen die door een financiële hulp of vrijwillige diensten hielp ontruimen.

Dan gaf Manfred Benner, van Heidelberg, een rijk gedocumenteerd overzicht van de staat van het stedelijk archeologisch onderzoek van Heidelberg. Hij maakte de verbinding tussen de verste afgelopen en de huidige tijd en stelde zodoende aan de werkgroep de geschiedenis van de plaats van vergadering voor.

M. Kuegler, van Goerlitz, vatte eerst de staat van kennis over de kleipijpen en de pijpnijverheid in de hogere Rijn samen. Hij onderstreepte het uitstekende niveau van de publicaties voor dit deel van Duitsland waar de consumptie van de tabak met behulp van kleipijpen voor een zeer verre tijd is bewezen. Gebaseerd op de data en de tekens van vervaardiging die op de ontdekkingen en in geschreven bronnen worden genoteerd, tellen Frankenthal en Mannheim onder de oudste centra van productie van kleipijpen in Duitsland. Voor Heidelberg ook, wordt het gebruik van de pijp in de stad van woonplaats van de Keurvorst getuigd door een zeer oude vorm teruggaand aan een tijd tussen 1619 en 1622 (3).

Het onderzoekonderwerp in het hogere gebied van de Rijn werd geïntensifieerd door de presentatie van Michael Schmaedecke, van Liesthal/Zwits., van zijn systematisering van ontdekte bloemendecors. Hij onderstreepte de behoefte aan een opgelegde algemene en eenvormige terminologie om een correcte behandeling van de ontdekkingen te waarborgen (4). Het begin van de kleipijpen kan aan geïdentificeerde fabrikanten van de 17de eeuw worden toegewezen.

In de voortzetting van de zitting, ging men van het vrij goedbestudeerde gebied van de hogere Rijn over tot de 'witte vlek' die Beieren gebleven was op de kaart van het onderzoek over de kleipijpen. Natascha Mehler, van Ingolstadt, legde een rapport over haar project over de archeologie van de kleipijp in Beieren in de 17de eeuw voor en bevestigde de doelstellingen en methodologie van haar onderzoek. Zij stelde op een voorbeeldige manier sommige ontdekkingen voor die aan de brede verspreiding van de tabak en ook van de verscheidenheid van getuigen die in Beieren wordt vastgesteld. Zij beklemtoonde de pijpengroep die reeds bekend wordt is als 'Jonaspfeifen' , waarvan 468 fragmenten, hoofdzakelijk in Laag en Hoog-Beieren, met minstens 60 verschillende vormen tot nu toe beschikbaar zijn.

Michaela Hermann, van Augsburg, sprak over de "Bilder-Baecker-Werkstatt" van het St. Ulrich en Afra klooster in Augsburg, dat eng met het onderzoek over kleipijpen wordt verbonden Ze stelde een recente archeologische complex voor van ongeveer 1500 kleifiguren van de eerste helft van de 16de eeuw, allen gevonden in de zelfde kuil. Zij benadrukte de technologische gelijkenis van de productiegang van deze figuren met dat van de kleipijpen en stelde opnieuw de kwestie van de mogelijke relaties tussen de nijverheid van de fabrikanten van beelden en die van de fabrikanten van pijpen.

Aldus eindigde het programma van de eerste dag, wanneer de deelnemers de gelegenheid hadden om ontdekkingen en nieuwe literatuur in een ongedwongen kader voor te stellen.
De avond begon met een ontvangst die door de stad van Heidelberg onder toezicht van Mijnheer de Kulturbuergermeister Juergen Bess in het Blauwe Salon van het Kurpfaelzisches Museum werd aangeboden in het vrolijke tumult van een gezamenlijke maaltijd in een middeleeuwse atmosfeer waarin, tot een late uur, ontdekkingen werden voorgesteld en met animatie besproken.

De tweede dag maakte de werkgroep een grote excursie gewijd aan de cultuur van tabak en aan de archeologische erfenissen in het gebied van Heidelberg. De eerste halt was voor het museum van de tabak in Hockenheim, waar M. Christ de zeer interessante inzameling toonde. Dan bezocht de werkgroep het bezit van de familie van tabakkwekers Wolfgang Schaaff in Heddesheim. De gastheer begeleidde de groep door het bedrijf en de drooghangaar van tabakbladen, verklaarde hoe de zaden worden geproduceerd en toonde hoe de diverse selecties in serres gecultiveerd zijn.

Tabakbauer W. Schaaf mit Tabaksetzlingen

Bouwer W. Schaaf met tabaksplanten

Men keerde toen naar Heidelberg terug, waar M. Benner in alle details en met een grote geleerdheid de architecturale resten van het Michaelskloster en van het Stephanskloster, evenals het Heidenloch, verklaarde. Na een rondleiding in het Heidelberger Schloss, werd de werkgroep ontvangen in het Deutsche Apothekenmuseum. Het hoofd van het museum, Elisabeth Huwer, toonde een indrukwekkende inzameling en bood aan de deelnemers de zeldzame kans om een originele catalogus van de 17de eeuw met illustraties van zaailingen van tabak te bewonderen. De avond werd opnieuw opgehelderd door een gezamenlijk en sfeervol maaltijd

Exkursion auf den Heiligenberg bei Heidelberg

Uitstapje naar de Heiligenberg van Heidelberg


De ochtend van de laatste dag van vergadering, Zondag 4 Mei, begon met spectaculaire resultaten van onderzoek. Ralf Kluttig-Altmann, van Leipzig, stelde de recentste en origineelste ontdekkingen over de productie van kleipijpen in Oostelijk Saksen voor (5). Voor het eerst, slaagde hij erin iets te vestigen, dankzij originele uitgravingen, dat tot nu toe geschreven bronnen op een vage manier opriepen, maar dat men niet voor technisch mogelijk hield: de productie van klei pijpen op de pottenbakkerswiel. De stelen werden afzonderlijk gevormd en later geassembleerd. Duidelijk, ontwikkelden de knappe vaklieden een eigen technologie op basis van de sterke regionale vraag. Deze bijdrage stelde de vraag die reeds herhaaldelijk naar boven kwam over relaties tussen de nijverheid van de pottenbakkers en die van de pijpmakers.

Hauke Kenzler, van Heuersdorf, sprak toen over zijn uitgravingen in de begraafplaats van Breunsdorf in het Landkreis Leipziger Land (6). Hij concentreerde zich daar op 13 moderne graven van de 18de en 19de eeuwen, waarin overleden werd voorzien van hun vertrouwde porselein en kleipijpen. In sommige gevallen, was het mogelijk om precies te weten wanneer deze voorwerpen gedeponeerd waren dankzij de data van de graven.

Katarzyna Meyza, van Warshau, legde een rapport over de fascinerende ontdekking, in het oude district van Warshau, van twee pottenbakkersovens voor, waarin ook kleipijpen werden vervaardigd zoals blijkt (7). De productie was beperkt tot pijpen van het Osmaanse type (Turkse pijpen). Het is de eerste aanwijzing op een vervaardiging van dit type van pijp in Midden-Europa en tenslotte één van de zeldzame bewijsen van de vervaardiging van kleipijpen in Polen. Met de kennis die van nu af aan op de vervaardiging van dergelijke pijpen in naburig Polen wordt verworven, zal het noodzakelijk van nu af aan zijn om de gelijkaardige resultaten van uitgravingen in Duitsland terug te ondervragen.

Het is onder de hoek van de kunstgeschiedenis dat Daniel Schulz, van Bamberg, zich aan het onderwerp van de klei pijpen wijdde en roodkrijttekeningen voorstelde die tijdens de bouw van het Schloss Ludwigsburg, in Wuerttemberg, tussen 1725 en 1733 werden gecreeerd, en die werken van restauratie in het licht van de dag brachten (8). Vaklieden uit Kroatië gekomen om an de bouw deel te nemen worden daar vertegenwoordigd op een prettige manier terwijl ze roken. De tekeningen zijn onschatbare originele bronnen van een ongebruikelijke menselijke authenticiteit.
Heinz-Peter Mielke, van Grefrath, legde kort een rapport over de kleipijpen van Bossano del Grappa, in Italië voor. Daar, werden pijpkoppen van het type 'Wiener Kaffeehaus' vervaardigd uit rood wordende klei op een tijdstip waarop de meerderheid van de fabrieken in Europa a lang hadden opgehouden te bestaan.
De laatste lezing van de vergadering handelde over houten pijpen. Rainer Immensack, van Hofheim Diedenbergen, toonde sommige voorbeelden van maserhouten pijpen van Ulm; die begonnen aan het eind van de 17de eeuw en genoten van een supraregionale grote populariteit, tot zij definitief afweken voor de Meissner porseleinpijpen op de markt. De lezing werd geïllustreerd met meegebrachte maserhouten pijpen van Ulm.
Om te eindigen, vatte M. Kuegler de resultaten van de vergadering, wees naar belangrijke recente publicaties en kondigde volgende vergaderplaatsen: Lunebourg in 2004 en Erding in 2005. De twee vergaderingen zullen begeleid worden door tentoonstellingen op het onderwerp van tabak en kleipijpen. Voor de jaarlijkse afleveringen van KnasterKOPF, stelden de redacteurs R. Kluttig-Altmann en M. Kuegler voor om door onderwerpen te werk te gaan. Het versterkte onderzoek van de laatste jaren heeft nieuwe kennis over de kleipijpen geaccumuleerd die intensievere en meer gerichte studie van bijzondere vragen nu mogelijk maakt. Momenteel worden vier thematische afleveringen ontworpen, die in dialoog met collega's die tot alle disciplines behoren tot stand zouden moeten komen. De onderwerpen zijn: ontdekte kleipijpen in de graven, klei pijpen in ondergedompelde plaatsen, kleipijpen op de wereldmarkt, en relaties tussen pottenbakkers en pijpmakers. Voor deze thematische afleveringen hebben wij reeds sommige lokale en buitenlandse bijdragen maar andere archeologische artikelen en rapporten zullen verwelkomd worden.

Samenvattend, dankte M. Kuegler in naam van de werkgroep al wie, spreker of medewerker, en in het bijzonder Mevr. Ludwig en de Heer Hepp, directeur van het Museum, tot de perfecte organisatie bijdroeg, in een vriendschappelijke sfeer die de deelnemers niet zullen vergeten.


Natascha Mehler M.A., Römisch Germanische Kommission der Deutschen Archäologischen Instituts, Forschungsstelle Ingolstadt, Jesuitenstraße 3, 85049 Ingolstadt
Dr. Martin Kügler, Arbeitskreis Tonpfeifen, Bergstraße 3, 02826 Görlitz
(1) Inhoudsopgave en beknopt overzicht van elk bericht beschikbaar op Internet www.knasterkopf.de
(2) Martin Kügler/Maren Weidner: 16. Treffen des Arbeitskreises Tonpfeifen in Grimma. In: Knasterkopf,
     Bd. 16/2003, S. 6 ff.
(3) Martin Kügler: Ein Tonpfeifenmodel aus Heidelberg - ein frühes Zeugnis für die Herstellung von
     Tonpfeifen in Deutschland? In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Bd. 29/2001, S. 207-218.
(4) Michael Schmaedecke: Floral verzierte Pfeifenstiele aus Südwestdeutschland und angrenzenden
     Regionen. Ansätze zu einer Systematisierung von Produkten vornehmlich aus dem Raum
     Mannheim/Frankenthal. In: Knasterkopf, Bd. 15/2002, S. 19-35. Ders.: Floral verzierte Pfeifen mit
     Herstellerangaben aus Fundkomplexen des südlichen Oberrheins. In: Knasterkopf, Bd. 16/2003,
     S. 69-87.
(5) Ralf Kluttig-Altmann/Martin Kügler: Bewegung in Sachsen. Ein Beitrag zur Emanzipation der deutschen
     Tonpfeifenforschung. In: Knasterkopf, Bd. 16/2003, S. 88-98.
(6) Hauke Kenzler: Der Friedhof von Breunsdorf - Untersuchungen zum Totenbrauchtum in Mittelalter und
     Neuzeit. In: Kirche und Friedhof von Breunsdorf. Beiträge zu Sakralarchitektur und Totenbrauchtum
     einer ländlichen Siedlung. Bd. 2, Dresden 2002, S. 147-300.
(7) Katarzyna Meyza: Clay Tobacco Pipes from the Royal Castle and Old Town in Warsaw, Poland. In:
     Centre-Region-Periphery. Medieval Europe Basel 2002. 3rd InternationalConference of Medieval and
     Later Archaeology, Basel 10.-15. September 2002. Preprinted Papers Vol. 3. Hertingen 2002, S. 340-
     345
(8) Daniel Schulz: Smoking - No Smoking. Pfeifenraucher in Schloss Ludwigsburg, Württemberg. In:
     Knasterkopf, Bd. 16/2003, S. 154-159.
 

 


Home
KnasterKOPF
Werkgroep
Sitemap
 
Impressum

Letzte Aktualisierung: 28.11.2013
Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der Herausgeber in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.